Stichting Yoga & Kanker zet zich in voor de kwaliteit van leven en het welzijn van (ex-)kankerpatiënten

Het is bekend dat yoga een positieve invloed heeft op lichaam en geest. Kanker neemt ondertussen wereldwijd aanzienlijk toe. Het beoefenen van yoga bij kanker biedt ondersteuning en verbetert de kwaliteit van leven voor (ex-)kankerpatiënten. Het geeft mogelijkheden om beter te leren ontspannen en dit bevordert het herstel- en verwerkingsproces bij kanker.

Wij streven ernaar dat iedere (ex-)kankerpatiënt de mogelijkheid krijgt kennis te maken met yoga bij kanker en de voordelen ervan te ervaren.

Om dit te kunnen bereiken, biedt Stichting Yoga & Kanker een speciaal ontworpen yogaprogramma: H-yoga. De stichting legt de nadruk op de algehele gezondheid en het welzijn van de mens, in het bijzonder de (ex-)kankerpatiënt. Ons motto is: ‘Zoek naar mogelijkheden zodat het proces van bewustwording verder kan groeien op zowel fysiek, mentaal, emotioneel als spiritueel niveau.’

IMG_0975

Doelstellingen stichting

  • het toegankelijk en betaalbaar maken van H-yogales voor (ex-)kankerpatiënten zowel in de curatieve als in de palliatieve fase
  • het opleiden van yogadocenten tot H-yogadocenten
  • het bieden van ondersteuning aan H-yogadocenten in de vorm van intervisie, bijscholing en netwerkdagen
  • het informeren over yoga bij kanker aan (ex-)kankerpatiënten, oncologische patiëntenverenigingen en instanties, zorgverleners en zorgverzekeraars
  • het wereldwijd verzamelen van wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van yoga bij kanker en het onderzoeken van de effecten van H-yoga
  • het onderzoeken van mogelijkheden tot een financiële vergoeding van H-yoga bij zorgverzekeraars
  • het samenwerken met organisaties die het belang en de rijkdom van yoga bij kanker een warm hart toedragen
  • een netwerk opbouwen en een platform creëren ter bevordering van de verspreiding, verbetering en verdieping van kennis van H-yoga